De rechtbank Haarlem heeft op 25 maart 2005 een 26-jarige man
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar wegens de moord op zijn
vriend in cafà© De Eindspurt in Beverwijk.

Ter toelichting op de strafmaat verwijst de rechtbank in de eerste
plaats naar de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd. De
verdachte heeft de moord op de barman beraamd om er in zijn
vriendenkring niet voor te hoeven uitkomen dat hij ieders geldinleg
voor een vakantiereis naar Kreta, voor zich zelf had uitgegeven. De
rechtbank rekent het de verdachte zeer aan dat hij in de dagen na de
moord heeft gedaan alsof zijn neus bloedde door de familie te troosten,
en dat hij zelfs een stille tocht voor het slachtoffer heeft
georganiseerd. De rechtbank houdt er verder rekening mee dat de
verdachte met de moord op Erwin Laan geen enkel oog heeft gehad voor de
oninvoelbare en absurde keuze die hij maakte in verhouding tot het
doel, te weten het redden van zijn gezicht tegenover zijn vrienden.
Mede daardoor heeft de moord ook buiten de directe omgeving van
slachtoffer en verdachte zeer veel beroering gewekt.

De rechtbank neemt het oordeel van deskundigen van het Pieter Baan
Centrum over. Zij stelden vast dat de verdachte zich steeds bewust is
geweest van de gevolgen van zijn daad. De deskundigen adviseerden om
geen TBS met dwangverpleging op te leggen, omdat er geen verband kan
worden gelegd tussen de geplande daad en de geconstateerde
persoonlijkheidsstoornis van de verdachte. Zij stelden wel vast dat het
feit in enigszins verminderde mate aan de dader kan worden toegerekend.

De rechtbank komt tot de slotsom dat een gevangenisstraf van lange duur op zijn plaats is.

Bron: Rechtbank Haarlem