Onlangs publiceerde het onafhankelijke Institute of Occupational Medicine (IOM) in Edinburgh de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat direct contact van de huid met oud en met nieuw bladlood geen gevaar oplevert voor de gezondheid.
London, 25 oktober – Onlangs publiceerde het onafhankelijke Institute of Occupational Medicine (IOM) in Edinburgh de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat direct contact van de huid met oud en met nieuw bladlood geen gevaar oplevert voor de gezondheid.

Deze studie werd uitgevoerd om het eventuele risico op te sporen dat zou kunnen optreden indien sporen van lood via de vingers in de mond zouden komen. Gedurende uitvoerige contacttests in laboratoria en op historische gebouwen werd onderzocht hoeveel materiaal via de hand werd doorgegeven als gevolg van occasioneel of regelmatig contact. Het resultaat: zelfs indien de hand tot 100 seconden in contact kwam met bladlood bleef er slechts 1,54 µg/cm² lood op de huid achter (microgram per vierkante centimeter). Deze betrekkelijk lage waarde houdt in dat er geen impact is op de gezondheid van volwassenen.

Deze nieuwe resultaten dragen bij tot de studie die de bladloodindustrie maakt met betrekking tot mogelijke gezondheidsrisico’s. Deze vormt de basis van een code van beste praktijken die de industrie heeft opgesteld. De European Lead Sheet Industry Association (ELSIA) benadrukt dat enkele simpele preventieve maatregelen al een belangrijke positieve invloed kunnen hebben:

- Het is aanbevolen de handen te wassen voor contact met voedsel en ook voor het roken.
 
- Het is aanbevolen uit veiligheidsoverwegingen om handschoenen te dragen; deze zorgen voor een veilige grip en beschermen tegen ongevallen en verwondingen.

- Het is noodzakelijk een stofmasker te dragen indien men bladlood verwijdert dat lang geleden werd geplaatst. Dit biedt bescherming tegen het inademen van stofdeeltjes.

- Daarenboven moeten dakdekkers en loodgieters erop toezien dat afgesloten ruimtes goed verlucht zijn tijdens lassen en solderen.

Deze simpele maar doeltreffende maatregelen zijn niet strikter dan voor het manipuleren van vele andere producten. Bijkomende maatregelen moeten in acht genomen worden wanneer men met lood werkt in een afgesloten beroepsomgeving. Meer informatie over dit onderwerp op www.elsia.eu.

Over ELSIA:

De European Lead Sheet Industry Association (ELSIA) is de centrale vereniging van de Europese Bladlood Industrie. Alle leden werken volgens een vastgelegde EN-norm die de hoogste productkwaliteit garandeert. ELSIA is vastbesloten om onderzoek en ontwikkeling op lange termijn te steunen en zich ervan te verzekeren dat haar producten absoluut milieuvriendelijk zijn. De leden nemen een moderne, verantwoordelijke houding aan ten opzichte van gezondheid en veiligheid van de stakeholders en het milieu.

- Foto’s gratis te verkrijgen op simpele aanvraag, © ELSIA (www.elsia.eu) -

Press contact:                           
conovo media            
Kolumbastrasse 5            
50667 Köln            
Duitsland           
Tel:  0049 221 35686030
Fax: 0049 221 35686055
[email protected]
www.conovo.eu