(Persbericht) Veilig schakelen met de kabelbewaking PLIDdys

De veilige kabelbewaking PLIDdys zorgt bij tweedraads verbindingen voor veilig inschakelen en dus voor maximale veiligheid bij lange kabelwegen. Het onbedoeld inschakelen of starten van de installatie in geval van een storing kan met PLIDdys worden uitgesloten. Dit is vooral bij geschakelde installaties of ruimtelijk verspreide, niet altijd waarneembare installatiedelen voordelig.
De voordelen zijn het herkennen van alle mogelijke kabelfouten dankzij constante kabelcontrole door PLIDdys, gebruikersspecifieke controles zijn niet meer nodig, PLIDdys kan worden geïntegreerd in de bestaande bedrading, dus geringe extra kosten. Eenvoudige integratie in bestaande installaties dankzij de geringe afmeting. Kosten besparing dankzij het behoud van de bestaande periferie (inbouw in sensor of schakelaar).
Geschikt voor kabels met een lengte tot 3.000 meter.
In combinatie met de verwerkingseenheid PNOZ e8. 1p de optimale oplossing voor veilige kabels/verbindingen.

Vragen of aanvullende informatie? Bel Pilz op nummer 0347- 320 477 of [email protected]