De Vereniging Afvalbedrijven publiceert vandaag een geactualiseerde versie van het handboek Veilig werken aan riolen. In dit handboek leggen rioolreinigings- en rioolinspectiebedrijven afspraken vast die de veiligheid van de mensen op straat en medewerkers garanderen.

Voorzitter Jan Hendrik Klein Molekamp heeft afgelopen vrijdag het eerste exemplaar overhandigd aan staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee vraagt de Vereniging aandacht voor de professionele rioleringszorg. Het streven is voor de opgestelde werkwijze van rioolreiniging en -inspectie een erkenning van de overheid te krijgen zodat veilig werken aan riolen de algemene norm wordt.

Veiligheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel van de rioleringssector. Negen jaar geleden legden de leden van de Vereniging Afvalbedrijven afspraken vast in het handboek Veilig werken aan riolen en verplichtten zich te werken volgens de afgesproken voorschriften. Sindsdien is de veiligheid toegenomen en is een einde gekomen aan ernstige ongelukken. Ook opdrachtgevers zoals gemeenten en waterschappen maken dankbaar gebruik van de opgestelde werkwijze.

Om dit verder te verankeren, streeft de sector naar een formalisering van het handboek door de werkwijze als een door de overheid erkende norm op te nemen. Wanneer alle bedrijven in het land op dezelfde veilige manier werken, worden onveilige situaties voorkomen. Dit is in het belang van medewerkers, burgers, opdrachtgevers en - niet in de laatste plaats - in het belang van het imago van de branche. Daarom is tegelijkertijd met de overhandiging van het eerste exemplaar een ondersteunende brief van Stichting RIONED aan de staatssecretaris aangeboden.

Staatssecretaris Van Hoof heeft het handboek met plezier in ontvangst genomen. Hij vindt dat dit initiatief van de sector uitstekend past in een recent SER-advies dat moet leiden tot meer zelfwerkzaamheid van het bedrijfsleven als het gaat om arbeidsomstandigheden en veiligheid. Na bestudering van het handboek wordt overleg georganiseerd met de branche om na te gaan op welke wijze dit initiatief een vervolg kan krijgen.

Professionele rioleringszorg kenmerkt zich door aandacht voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Werken aan riolen brengt tal van risico's met zich mee, zoals verstikking, verdrinking, brand, instorting en verkeersgevaren. Een belangrijke veiligheidsmaatregel is het voorschrift dat er minimaal twee personen op de werkplek aanwezig zijn. De Vereniging Afvalbedrijven brengt de implementatie van de veiligheidsvoorschriften via het Europese normalisatie-instituut CEN ook internationaal onder de aandacht.

De rioolbedrijven aangesloten bij de Vereninging Afvalbedrijven houden zich bezig met het schoonmaken en inspecteren van riolen, kolken en gemalen. Ook het vegen van de straten hoort erbij. De Vereniging Afvalbedrijven behartigt te belangen van afvalbedrijven in de gehele afvalketen. Het handboek Veilig werken aan riolen is te bestellen bij de Vereniging Afvalbedrijven en kost 50 euro.

bron:Vereniging Afvalbedrijven