Rijksdiensten rondom station Den Haag Centraal slaan de handen ineen voor een veilige, schone en prettige omgeving. De Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, de ministeries van Buitenlandse Zaken, OCW, VWS en VROM gaan zich samen met de Rijksgebouwendienst inzetten voor de kwaliteit van de openbare ruimte rondom centraal station, waar momenteel veel overlast is als gevolg van bouwactiviteiten. De Rijksdiensten ondertekenen maandag 25 april een samenwerkingsprotocol.   

Deze samenwerking geldt niet alleen tijdens de verbouwing van het station, maar ook voor de verdere toekomst. De verbeteringen in de kwaliteit van de openbare ruimte zijn primair gericht op het beperken van overlast ten gevolge van bouwwerkzaamheden, zwerfafval, graffiti en zwervers. Door middel van dit protocol bundelen de rijksdiensten hun invloed en wordt de slagkracht van de samenwerkende rijksdiensten vergroot. 
 
 
De hogere kwaliteit van de openbare ruimte wordt gerealiseerd door het optimaliseren van de onderlinge samenwerking en communicatie tussen rijksdiensten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met partijen uit de omgeving zoals de gemeente Den Haag, die primair verantwoordelijk is voor het beheer van de openbare ruimte, en NS Stations, brandweer en politie.   
 
De Rijksgebouwendienst heeft naar aanleiding van dit project een locatiemanager ingesteld. De locatiemanager treedt op namens de gezamenlijke rijksdiensten en vormt de schakel tussen de verschillende rijksdiensten, de Rijksgebouwendienst, de gemeente Den Haag en andere partijen in de omgeving.   
 
De Rijksgebouwendienst zal de komende tijd de mogelijkheden verkennen voor een verdere vorm van samenwerking met de gemeente en samenwerking op andere locaties waar veel rijksdiensten zijn gevestigd. 
 

Minister Dekker (VROM) ondersteunt het initiatief van de Rijksgebouwendienst. Zij werkt aan verbetering van het woon- en leefklimaat in wijken. Daarvoor moeten de partijen betrokken bij deze wijken de sociale cohesie versterken en de gevoelens van onveiligheid verminderen. Het initiatief van de Rijksgebouwendienst geeft hieraan invulling. 
 
bron:VROM