Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de
politievakbonden zijn het eens over de eisen waaraan veiligheidsvesten
voor politiemensen moeten voldoen. Naast technische eisen over de
bescherming tegen kogels en messteken, zijn er ook eisen over
draagcomfort en bewegingsvrijheid in verschillende situaties. Hoewel
het geen harde eis is, hebben vesten de voorkeur die ook bescherming
bieden tegen prikken met injectienaalden.

De veiligheidsvesten worden onder het overhemd gedragen. De
korpsbeheerder van elk korps bepaalt welke politiemensen een
veiligheidsvest krijgen en stelt regels op over het verplicht of
vrijwillig dragen van het vest.

Nu de producteisen zijn vastgesteld, kunnen de politiekorpsen
gezamenlijk een Europese aanbesteding starten via de Dienst Logistiek
van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Naar verwachting
zullen de eerste nieuwe veiligheidsvesten begin 2006 kunnen worden
geleverd.
Sommige politiekorpsen hadden zelf al eerder veiligheidsvesten
aangeschaft. Na afloop van de contracten met hun leveranciers gaan ook
deze korpsen over op de vesten die via het KLPD worden geleverd.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties