In het najaar van 2006 heeft de politie in
Alkmaar het slooprouteproject gehouden. Dit betekent dat in de
weekendnachten en -avonden op een aantal locaties extra werd
gesurveilleerd. Het ging om plekken waar op basis van aangiften en
meldingen van buurtbewoners veel vernielingen werden aangericht en
overlast werd veroorzaakt na een bezoek aan onder andere
horecagelegenheden. In totaal zijn er in het najaar tijdens de
extra surveillances minstens 74 personen staande gehouden.
Daarnaast zijn er 123 proces verbalen geschreven voor overtredingen
en misdrijven.

Belangrijkste resultaat van het
slooprouteproject is dat er minder is vernield en er een stuk
minder overlast is geweest voor de buurtbewoners. De wijkagenten
hebben van bewoners aan de slooproutes gehoord dat het duidelijk
opviel dat er geen bushokjes meer werden gesloopt en dat de
overlast van jongeren die van het stappen naar huis gingen
drastisch was afgenomen. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat er een
daling is van het aantal meldingen en aangiften in de gebieden waar
extra werd gesurveilleerd.

De meeste bonnen waren er wegens het
wildplassen (27). Andere overtredingen waren onder andere
baldadigheid (11), uitdagend gedrag (10), het drinken van alcohol
op straat (13) en het rijden (op de fiets) zonder fietsverlichting.
Van alle overtreders zijn er 24 aangehouden. Dit betekent dat zij
mee moesten naar het bureau om hier een verklaring af te
leggen.

Agenten op mountainbike

In deze periode werden er iedere week op
de donderdagavond en -nacht tot en met de zaterdagnacht, twee extra
koppels agenten ingezet om de overlast te bestrijden en voorkomen.
Een koppel bestond uit agenten op de mountainbike in herkenbaar
uniform, het andere koppel surveilleerde onopvallend op gewone
fietsen. Een keer is er gebruik gemaakt van een onopvallende motor
van de politie. Dit bleef echter eenmalig omdat al snel bleek dat
ook deze onopvallende motor teveel opviel.

Hangplekken

In het begin van de dienst werd er met
name toezicht gehouden op hangplekken van jongeren en gedurende de
nacht werd dat uitgebreid naar het uitgaansgebied en omliggende
gebieden. Na sluitingstijd van de horecagelegenheden in de stad
werden op de in kaart gebrachte slooproutes gesurveilleerd.
Gedurende het project kwam steeds nieuwe informatie binnen via
meldingen van buurtbewoners aan onder andere de wijkagent. Zo
konden de locaties steeds worden aangepast aan de nieuwe situatie.
Locaties waar veel extra is gesurveilleerd zijn het Centrumgebied
en uitvalswegen naar woonwijken zoals onder andere de Noorderkade,
de Vondelstraat, de Hobbemalaan, de Bergerweg en de
Kennemerstraatweg. Ook is er extra gesurveilleerd in wijken zoals
de Muider- en Drechterwaard.

Zwaardere misdrijven

Behalve de aanhoudingen voor
overtredingen, hebben de agenten tijdens hun dienst ook
verschillende verdachten aangehouden voor zwaardere misdrijven. In
de nacht van 6 op 7 oktober is de verdachte van een steekpartij op
de Museumstraat aangehouden, waarbij het steekvoorwerp bij hem werd
aangetroffen. In de nacht van 7 op 8 oktober zijn er op de
Kennemerstraatweg 2 jongens op heterdaad aangehouden wegens
vernieling van autospiegels.In de nacht van 21 op 22 oktober werd
de verdachte van een beroving op de Molenbuurt aangehouden. In de
vroege morgen van 22 oktober werd de verdachte van een
brandstichting op heterdaad aangehouden op het Jan Blindplein. In
de nacht van 4 op 5 november werd een man aangehouden die even
daarvoor zijn (ex) vriendin met een mes had bedreigd, waarbij het
mes ook bij hem werd aangetroffen

Vervolg

Op basis van dit resultaat is besloten dat
de politie in Alkmaar doorgaat met het project. Op jaarbasis zal
het slooproute project in iedere geval twee keer per jaar worden
gehouden voor de duur van ongeveer twee maanden. Uit cijfers van de
afdeling misdaadanalyse is inmiddels duidelijk op welke
‘piekmomenten’ van het jaar het meeste gesloopt wordt.
Dit zijn ook de momenten dat het project zal worden ingezet.
Daarnaast blijven meldingen en aangiften van bewoners zeer
belangrijk voor het in kaart brengen van de criminaliteit.

Omdat gebleken is dat het
slooproute-project erg succesvol is zal komend jaar de gemeente
Alkmaar gaan participeren in het project. Gedacht wordt aan onder
andere de inzet van inspecteurs stadstoezicht in de vooravond en
het houden van een voorlichtingscampagne op voornamelijk de
middelbare scholen. Hoe het er precies zal gaan uitzien zal in
januari 2007 bekend worden

bron:Politie Noord Holland Noord