De organisatie voor verladers, eigen vervoerders en ontvangers EVO en het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaan bedrijven assisteren die samen met hun toeleveranciers en afnemers besparingen op hun transport willen realiseren. Mogelijkheden hiervoor zijn grondstoffen en producten compacter maken tijdens het vervoer, leverancier en afnemer dichter bij elkaar brengen of de logistiek en distributie efficiënter organiseren. Zowel de ondernemersorganisatie EVO als het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn ervan overtuigd dat minder behoefte aan transport en efficiëntere logistiek dringend gewenst zijn, zowel voor het bedrijfsleven als voor de samenleving als geheel. Reden waarom beide organisaties al samenwerken in het project Transportbesparing van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Met het project Besparen in Ketens (BiK) willen EVO en Verkeer en Waterstaat de bestaande projecten van het bedrijfsleven om op transport te besparen verder uitbreiden. Zoeken van besparingen in de hele keten van grondstof tot eindproduct blijkt in de praktijk veel effectiever dan het aanbrengen van individuele verbeteringen. Reden voor de twee organisaties om bedrijven te ondersteunen die samen met hun ketenpartners transportbesparingen willen onderzoeken. Bedrijven moeten daarvoor zelf tijd en informatie beschikbaar stellen, EVO en het ministerie leveren begeleiding en deskundigheid. 
 
Besparen in Ketens (BiK) heeft een looptijd van 2,5 jaar. Bedoeling is om in die periode zes ketenprojecten te begeleiden. Bedrijven die mogelijkheden voor transportbesparing in hun bedrijfsketen samen met hun partners willen inventariseren, doorrekenen en testen, kunnen bij het ministerie of EVO een verzoek voor begeleiding indienen. De beide organisaties stellen de kennis die met de zes projecten wordt opgedaan beschikbaar voor andere geïnteresseerde bedrijven. Bij EVO gebeurt dat in het kader van het bestaande netwerk Supply Chain Management (SCM), bij het ministerie is BiK onderdeel van het project Transportbesparing. 
 
BiK start op 19 mei 2005 op de Dag van de Transportbesparing die voor het Nederlandse bedrijfsleven is georganiseerd. 
 
bron:VenW