Arbeidsverhoudingen en daarmee medezeggenschap veranderen door ontwikkelingen als internationalisering van bedrijven en groeiende invloed van aandeelhouders. Ook decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming en de groeiende diversiteit van het personeelsbestand (qua samenstelling en behoeften) zorgen voor veranderingen. Deze hoofdtrends komen naar voren uit een omgevingsverkenning in het onderzoek ‘Vier scenario’s voor de toekomst van de medezeggenschap’, dat minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Naast de omgevingsverkenning schetsen de onderzoekers trendscenario’s voor de toekomst van medezeggenschap. Het rapport is bedoeld om de discussie over de toekomst van medezeggenschap te stimuleren. De Geus vindt medezeggenschap van werknemers van essentieel belang voor de onderneming, bijvoorbeeld bij sociale innovatie en het daarbij behorende ‘slimmer werken’.

Politieke conclusies wil De Geus nu niet verbinden aan het rapport. Het rapport vormt een goede basis voor een open en fundamentele discussie over de toekomst van medezeggenschap van werknemers, zo schrijft de bewindsman in de begeleidende brief aan de Tweede Kamer.

bron:SZW