In het Nederlands Dagblad is deze week een uiterst kritisch artikel verschenen over de nee campagne van de ChristenUnie. Het Nederlands Dagblad richt zich voornamelijk op lezers uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, en lezers die zich verwant voelen met het gedachtengoed uit deze kerk. De Christnunie is ontstaan uit een fusie van het GPV en de RPF. Jarenlang kon men geen lid worden van het GPV als men ook niet lid was van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Het artikel in het ND heeft dan ook een felle reactie opgeroepen bij de CU.

Het is ons opgevallen dat de referendumcampagne van de ChristenUnie in het Nederlands Dagblad in verhouding veel meer aandacht kreeg dan die van alle andere partijen. We waren verbaasd over de toonzetting en selectiviteit van de berichtgeving. Omdat we niet willen treden in de journalistieke verantwoordelijkheid van de krant, hebben we ons wekenlang in stilte afgevraagd of de benadering wel evenwichtig was. Maar na de verschijning van de zaterdagkrant kunnen we niet meer zwijgen en reageren we publiekelijk. Niet op het hoofdcommentaar van Peter Bergwerff want het ND heeft het volste recht om een ander advies te geven dan de ChristenUnie, maar op de verslaggeving in de nieuwskolommen. Het is verleidelijk om daarbij te putten uit ons hele dossier over de referendumcampagne, maar dat zullen we niet doen.

Het stemadvies van de ChristenUnie is gebaseerd op het verkiezingsprogramma, dat door het partijcongres is vastgesteld. De communicatie over het referendum kwam vroeger op gang dan bij andere partijen. Er verscheen tijdig een goed gedocumenteerde en genuanceerde studie met als belangrijkste auteur senator Eimert van Middelkoop. En voordat de referendumcampagne begon, bleek tijdens het ledencongres dat er veel steun was voor het stemadvies.

Het is intrigerend dat het ND nauwelijks aandacht geeft aan de interessante vraag waarom de achterbannen van de meeste politieke partijen ongevoelig zijn voor het stemadvies van hun eigen partij. Bij PvdA en VVD maakt 60% van de achterban een andere keus dan de partij. Bij het CDA is dat 50%. En zelfs bij GroenLinks (56%) en D66 (33%) volgt een groot deel van de achterban niet het advies van de partij. Bij de ChristenUnie ligt dat heel anders, want volgens het ND-onderzoek maakt daar slechts 12% een andere keus. En uitgerekend allà©à©n! over de ChristenUnie schrijft het ND een paginagroot artikel. En dat gebeurt dan in termen van kritiek en verwarring. Het is toch helemaal niet erg als er binnen een politieke partij discussie is? Daar proberen we ontspannen en volwassen mee om te gaan. Laat het ND daar dan geen probleem van maken!
Afgelopen zaterdag veroorloofde het ND zich de kop Kritiek op felle nee-campagne CU en zocht de journalistieke rechtvaardiging daarvan in een percentage van 12% (!) voorstemmers in onze achterban. Dat getuigt niet van zorgvuldige journalistiek. De basis voor de berichtgeving was een niet nader onderbouwd onderzoekje van het ND onder 350 leden van de ChristenUnie. En passant werd een peiling van de ChristenUnie onder 7700 leden, waarvan 77% aangeeft tegen de Europese Grondwet te stemmen, niet-representatief genoemd. Het verbaast ons overigens niet dat er in de achterban zoveel steun is voor ons standpunt. Die steun blijkt ook keer op keer tijdens de avonden in het land. Vrijdagavond nog, in Hardenberg. Van de 120 aanwezigen waren er aan het eind van de avond slechts 2 van plan om và³à³r het referendum te stemmen, terwijl 10 mensen nog twijfelden. Maar op slechts à©à©n van die avonden is een ND-journalist gesignaleerd.

Al met al is er voor ons alle aanleiding om een aantal zaken na 1 juni nog eens rustig te bespreken met de redactie van het ND.

bron:CU