De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft minister Remkes Kamervragen gesteld over de verklaring van oud-premier Lubbers dat de Nederlandse regering, op verzoek van de CIA, bewust de Pakistaande atoomspion Khan heeft laten ontsnappen.

Hierdoor zou Nederlandse nucleaire kennis bij Pakistan, Noord-Korea, Iran en Libië zijn beland. Eerder zou minister Donner, van terrorismebestrijding, tegenover de kamer ten stelligste ontkend hebben dat de CIA een rol zou hebben gespeeld. Minister Remkes is verantwoordelijk voor de veiligheidsdiensten, die overigens in het geheim opereren.

bron:Groenlinks