De waardering van ondernemers voor het ondernemersklimaat in de
grote steden ligt na een opleving in de afgelopen jaren ongeveer weer
op het niveau van 1999. Dat blijkt uit de eindmeting van de Benchmark
Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2005, die in opdracht van het
Ministerie van Economische Zaken door ECORYS Nederland is uitgevoerd.
Het onderzoek is de derde en laatste in de reeks. De meting behoorde
tot de afspraken tussen de dertig grote steden van Nederland (G30) en
het Rijk, die gemaakt werden in de inmiddels afgesloten tweede periode
van het Grotestedenbeleid.

De waardering van ondernemers in de
G30 voor het stedelijke ondernemingsklimaat is gemiddeld een 6,5. Een
eerder stijgende trend tussen 1999 en 2002 heeft niet doorgezet, het
oordeel ligt eind 2004/begin 2005 nog nipt boven dat van 1999. Het
totale oordeel voor het ondernemingsklimaat ligt in alle steden op of
boven een 6,0. De vier grootste steden laten gemiddeld iets lagere
cijfers zien dan de andere steden. Positieve uitschieters zijn steden
in de intermediaire en perifere zones van Nederland, waar de waardering
de afgelopen jaren ook het sterkst is gestegen.

De G30 hebben de
afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de verbetering van het lokale
ondernemingsklimaat, onder meer door het Grotestedenbeleid. Er zijn tal
van initiatieven ondernomen om bedrijfslocaties en de bedrijfsomgeving
te verbeteren. Op dergelijke punten is de gemiddelde waardering van de
ondernemers ook relatief gestegen. Ook de kwaliteit van de woonomgeving
en de aangeboden voorzieningen scoren goed. De waardering van de
ondernemers voor het economisch beleid van gemeenten, de gemeentelijke
dienstverlening en de communicatie door de gemeenten ligt structureel
lager.
Op het gebied van startersbeleid zijn eerdere achterstanden
in de waardering van ondernemers ingelopen. Het tempo waarop vragen en
verzoeken worden beantwoord, de manier waarop vergunningverlening
verloopt en de hoogte van de lokale lasten is volgens de ondernemers in
veel gemeenten sterk aan verbetering toe.

bron:EZ