Komend studiejaar worden de eerder
aangekondigde verbeteringen in de studiefinanciering ingevoerd. Het
gaat onder andere om de invoering van het collegegeldkrediet, de
inkomensafhankelijke terugbetaling en de mogelijkheid om met
studiefinanciering in de hele wereld te studeren. De ministerraad
heeft op voorstel van staatssecretaris Bruins van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer
van dit wetsvoorstel.

Andere verbeteringen die komend studiejaar
ingaan, zijn de verlenging van de aflossingstermijn van vijftien
naar vijfentwintig jaar en de mogelijkheid om maximaal vijf keer
een pauze van een jaar in te lassen in de aflossing. Het
collegegeldkrediet is een extra voorziening voor studenten in het
hoger onderwijs die bovenop de huidige studiefinanciering komt. De
prestatiebeurs, aanvullende beurs, lening en ov-studentenkaart
blijven ongewijzigd bestaan.

Ook het inkomensafhankelijk terugbetalen
is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie waarin een
student met een lager inkomen eerst zelf een inkomenstoets door de
IB-Groep moet laten doen. Tot slot kunnen alle studenten die recht
op Nederlandse studiefinanciering hebben en tenminste drie van de
zes jaar voordat ze met de studie in het buitenland willen beginnen
in Nederland woonden, hun studiefinanciering meenemen naar de hele
wereld. Voorwaarde is wel dat het gekozen onderwijs in het
buitenland minstens van hetzelfde niveau is als het Nederlandse
hoger onderwijs.

bron:RVD