Tijdens de Algemene Beschouwingen deed premier Balkenende uitspraken over de verkoop van mixdrankjes. Het Centraal Bureau Levensmiddelen(CBL) is verbaasd over deze uitspraken omdat het Kabinetsplan om de verkoop van mixdrankjes te verbieden uit de supermarkt strijdig is met Europese regelgeving. Bovendien weet het CBL dat er geen meerderheid voor is in de Kamer. Dit bleek uit de behandeling van het voorstel voor de nieuwe Drank- en Horecawet in de Kamer.

Het CBL is teleurgesteld dat er niet meteen uiting werd gegeven aan het CDA-verkiezingsprogramma waarin de strafbaarstelling van de jeugdige koper is opgenomen. Het is immers beter de jeugdige onbezonnen koper te straffen dan de eerlijke hardwerkende gestudeerde en gediplomeerde verkoper.
Het CBL juicht dit dan ook toe. Het CBL heeft jarenlang gepleit voor strafbaarstelling van de jeugdige koper. Het kan niet zo zijn dat een jongere die willens en wetens de wet overtreedt dit straffeloos kan doen terwijl de verkoper die eveneens de wet overtreed een boete riskeert. Deze maatregel acht het CBL effectiever dan het beperken van het assortiment. Bovendien zullen jongeren dan andere alcoholische dranken willen kopen.

Het uit de schappen van de supermarkt willen halen van Breezers en andere mixdrankjes, is volgens het CBL "pure symboolwetgeving". Premixen bestaan uit nog geen 0,5 % van de totale alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking. Bovendien is de populariteit onder jongeren sterk gedaald. In 2 jaar tijd zijn de verkopen met de helft teruggelopen. Door de verkopen uitsluitend te laten plaatsvinden in de slijter loopt Nederland in Europa nog meer uit de pas. Nergens in Europa, behalve in Nederland, wordt er een onderscheid gemaakt tussen zwakalcoholische dranken en sterke dranken.

bron:CBL