39 slachtoffers van de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost die nog medische klachten hebben, krijgen een reguliere verblijfsvergunning. Dat heeft minister Verdonk besloten. De overige niet.Met deze beslissing komt minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) mede tegemoet aan de wens van de artsen. Zij wilden duidelijkheid over de verblijfspositie van de vreemdeling voor de behandeling.

Zeven vreemdelingen krijgen geen verblijfsvergunning vanwege ernstige drugs- en/of geweldsdelicten. In één geval wordt een strafrechtelijke uitspraak in een drugszaak afgewacht. Op basis van het lopende strafrechtelijke onderzoek naar de brand, komt ook de verdachte van de brandstichting niet in aanmerking voor verblijf als slachtoffer van de Schipholbrand.Minister Verdonk heeft een individuele afweging gemaakt van de dossiers van de betrokkenen bij de Schipholbrand. Zij deed dat mede op basis van een advies van het Bureau Medische Advisering van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Bron: MinJus