UNETO-VNI reageert positief op maatregelen
die bijdragen aan energiebesparing.Zo stelt de
ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en
elektrotechnische detailhandel als reactie op de uitspraak van
Minister Cramer (VROM) om gloeilampen binnen vier jaar te
verbieden. Een verbod is echter een ingrijpende maatregel die
alleen nuttig zal blijken als er goede overwegingen zijn gemaakt.
Bovendien dragen spaarlampen maar beperkt bij aan het
energiebesparingpotentieel in de gebouwde omgeving. Er zijn tal van
andere maatregelen die bijdragen aan de doelstellingen om
energieverbruik en uitstoot van CO2 te verminderen.

UNETO-VNI noemt de volgende argumenten
waarom een totaal verbod niet binnen vier jaar realiseerbaar
is:

- Een dergelijk verbod kan alleen tot
stand komen in overleg met de branche en de leveranciers.

- Er zijn diverse toepassingen waarvoor
spaarlampen geen geschikt alternatief of vervanging zijn.
Bijvoorbeeld bij sommige armaturen, spotverlichting, halogeen,
e.d.

- Spaarlampen hebben nog maar een beperkt
spectrum van kleuren en lichtintensiteit.

- Spaarlampen kunnen nog maar beperkt
worden gemaakt in aparte vormen (denk aan kaarsvorm/vlam in
kroonluchters e.d.)

- Innovaties die moeten worden gedaan om
in te spelen op de behoeften hebben doorgaans een langere looptijd
nodig dan vier jaar om van tekentafel, beproefd in de woonkamer van
de consument te belanden.

- Een verbod heeft meer slagingskans als
deze Europees wordt ingevoerd, waarmee ongewenste nevenaffecten
worden voorkomen.

UNETO-VNI treedt graag in overleg met de
leveranciers en de Minister om te beoordelen of een overgang
realiseerbaar is in de genoemde tijdstramien en genoemde
besparingen oplevert.

bron:UNETO_VNI