Het kabinet wil de invoer, handel en bezit
van producten van zeehonden verbieden. Dat zijn bijvoorbeeld bont,
huiden en olie. Het gaat om de producten van twee soorten
zeehonden: de zadelrob en de klapmuts. Uitzonderingen gelden voor
producten die uit de traditionele jacht van de Inuit afkomstig
zijn, voor levende dieren en voor producten die al eerder
rechtmatig in Nederland zijn gebracht.

Jacht

Het kabinet wil de invoer, handel en bezit
van producten van zeehonden verbieden, ongeacht de leeftijd.

De invoer van huiden (of producten
daarvan) van zeehonden tot ongeveer twaalf dagen is al verboden in
de hele Europese Unie. De grootschalige jacht is echter verschoven
naar dieren die net ouder zijn dan twaalf dagen.

Het kabinet maakt zich zorgen om de stand
van de populatie, de achteruitgang van het leefgebied van de
zeehonden en de gebruikte jachtmethoden.

Handelsverbod

Uit opiniepeilingen en
handtekeningenacties blijkt dat in de Nederlandse samenleving veel
steun is voor een handelsverbod.

De maatregelen hebben uiteindelijk als
doel dat er een einde komt aan de grootschalige zeehondenjacht met
de jachtmethoden die daarbij worden gebruikt.

Het kabinet blijft aandringen op een
verbod op Europees niveau, maar daarvoor is tot nu toe onvoldoende
steun. Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan de Raad van State
gestuurd. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in
het Staatsblad.

Bron:RVD