De komende periode blijft het verboden om
embryo's te kweken voor andere doeleinden dan zwangerschap. Er
mogen bijvoorbeeld geen embryo's worden gekweekt om onderzoek mee
te doen. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris
Bussemaker (VWS) en minister Hirsch Ballin (Justitie), waarmee de
ministerraad heeft ingestemd.

In de Embryowet staat een verbod op het
speciaal kweken van embryo's voor andere doeleinden dan
zwangerschap. Met een koninklijk besluit kan het verbod worden
opgeheven. Volgens de wet moet zo'n besluit worden voorgedragen
binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet op 1 september
2002.

Het kabinet wijzigt de wet op dit punt. In
het voorstel dwingt de wet niet langer om op korte termijn een
voordracht voor een koninklijk besluit te doen.

Zo ontstaat ruimte om een beslissing over
het verbod na deze kabinetsperiode te laten afhangen van
wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten.

Het wetsvoorstel gaat naar de Raad van
State voor advies. De tekst van het voorstel en het advies worden
pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron:VWS