Batavus hanteert vanaf 1 januari 2005 een zogenaamd kwalitatief en kwantitatief distributiesysteem.
Dit systeem houdt in dat de distributie van Batavus-fietsen via een
netwerk van Batavus-dealers geschiedt en dat deze dealers deze fietsen
niet mogen verkopen aan wederverkopers die geen deel uitmaken van dit
distributienetwerk. Een voormalig Batavus-dealer heeft naar aanleiding
hiervan een kort geding aanhangig gemaakt tegen Batavus. Volgens deze
voormalig dealer zal het nieuwe systeem van Batavus zijn ondergang
betekenen, omdat hij niet langer in staat zal zijn om Batavus-fietsen
te betrekken.

De kort gedingrechter heeft in zijn vonnis van 25 november 2004
geoordeeld, dat gelet op de omstandigheden van het geval het nieuwe
systeem van Batavus niet zo ver behoort te gaan dat deze voormalig
dealer verstoken blijft van een belangrijke deel van zijn omzet, te
weten de omzet die hij genereert door de verkoop van Batavus-fietsen.
Daarbij is er met name op gewezen dat deze voormalig dealer aan alle
door Batavus gestelde kwaliteitseisen voldoet en dat hij tientallen
jaren Batavus-dealer is geweest en dat Batavus het dealerschap destijds
heeft opgezegd, uitsluitend vanwege een conflict met een externe partij
(Euretco) omtrent de door deze voormalig dealer dankzij innovatieve
verkooptechnieken (internet) berekende zeer lage consumentenprijzen.

Bron: Gerechtelijke organisatie