Coca-Cola, NOC.NSF en de Alliantie School
& Sport (een samenwerkingsverband van de ministeries van VWS,
OCW en NOC.NSF) slaan de komende jaren de handen ineen om jongeren
meer te laten sporten en bewegen. Het verbond richt zich daarbij
specifiek op scholen en verenigingen. De ondertekening van deze
uniekesamenwerking vond plaats tijdens de landelijke Mission
Olympic The School Final in het Olympisch Stadion te Amsterdam.
Coca-Cola en NOC.NSF zijn sinds vijf jaar partners in het
jongerensportplatform Mission Olympic. Zij hebben recent hun
samenwerking met twee jaar verlengd. Mission Olympic The School
Final werd bijgewoond door staatssecretaris Bussemaker van VWS.

Met het structureel verankeren in de
Alliantie School & Sport levert Mission Olympic een belangrijke
bijdrage aan de doelstelling van de alliantie. Doelstelling van de
Alliantie School & Sport is om in 2010, in samenwerking met
sportverenigingen, het dagelijks sportaanbod voor alle leerlingen
op negentig procent van de scholen mogelijk te maken. Momenteel is
er per week 2 à 3 uur sportles aanbod.

Onderzoek: verband tussen achtergrond,
aanleg en onderwijsniveau

Volgens onderzoek door Millward Brown
onder 684 scholieren bestaan er zichtbare verschillen onder de
diverse jongerengroepen. Vier op de tien jongeren beweegt minder
dan dertig minuten per dag. Jongeren met overgewicht eten bewuster
dan jongeren zonder overgewicht (minder tussendoortjes, meer light
producten en

meer water).Scholieren die een
broodtrommel mee naar school nemen, sporten meer en eten
gebalanceerder. Het aantal scholieren met overgewicht op
VMBO-scholen ligt hoger dan op het HAVO of VWO. Jongeren met
overgewicht zijn twintig procent minder vaak lid van een
sportvereniging dan jongeren zonder overgewicht.

Mission Olympic

Mission Olympic, een partnership sinds
2002 van Coca-Cola en NOC.NSF, is het grootste jongeren
sportplatform van Nederland. Elk jaar maken hierdoor 150.000
jongeren op middelbare scholen en in de steden kennis met diverse
sporten. Het programma kent drie onderdelen: Mission Olympic The
City, Mission Olympic The Tour en Mission Olympic The School Final.
Mission Olympic The City is een mobiele sportstad die samen met
lokale gemeenten, sportverenigingen, sportbonden en scholen wordt
ingevuld om zo jongeren te laten kennismaken met sport. Mission
Olympic The Tour organiseert sportclinics met bekende
sportprofessionals op scholen en Mission Olympic The School Final
is de finale van de landelijke schoolsportcompetitie (in
samenwerking met de Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke
Opvoeding), waar scholen strijden om de landelijke titel binnen
een

bepaalde sporttak.

bron:NOC*NSF