Het Verbond van Verzekeraars en
Zorgverzekeraars Nederland hebben de intentie uitgesproken om in de
nabije toekomst nader samen te werken. Dit zou kunnen resulteren in
een samengaan van beide organisaties in 2009.

Dit voornemen wordt voorgelegd aan de
besturen en leden van het Verbond van Verzekeraars en van
Zorgverzekeraars Nederland.

bron:ZN