Woensdag heeft de Raad van State het
tracébesluit voor de verbreding van de A4 tussen
Zoeterwoude-Dorp en Hoogmade vernietigd. De werkzaamheden voor de
verbreding van de A4 van 2x2 naar 2x3 rijstroken op dit deel van de
A4 worden hierdoor uitgesteld voor onbepaalde tijd.

Er was beroep aangetekend tegen het
tracébesluit, met name vanwege de luchtkwaliteit.
Rijkswaterstaat heeft met het vaststellen van het
tracébesluit in februari 2006 een luchtkwaliteitsonderzoek
gedaan volgens de richtlijnen van het Besluit Luchtkwaliteit 2005.
Op basis van jurisprudentie heeft de Raad van State geoordeeld dat
het onderzoek onvoldoende was. Zo moet volgens de huidige inzichten
het te onderzoeken gebied groter zijn. De gevolgen voor
luchtkwaliteit voor de provinciale en locale wegen moeten
meegenomen worden. Daarnaast moeten de gevolgen voor de langere
termijn zónder verbreding van de A4 in kaart worden
gebracht.

Rijkswaterstaat start zo snel mogelijk een
nieuw onderzoek naar luchtkwaliteit. Met het onderzoek moet
Rijkswaterstaat opnieuw aantonen dat de verbreding van de A4
voldoet aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Vervolgens zal een
nieuw tracébesluit moeten worden vastgesteld.

Rijkswaterstaat betreurt het dat niet kan
worden gestart met de verbreding van de A4, een belangrijke stap in
de aanpak van de fileproblematiek in de Randstad en het verbeteren
van de leefbaarheid in de omgeving van de A4. Dagelijks passeren op
dit traject 100.000 voertuigen. En deze stroom verkeer wordt ieder
jaar groter.

bron:VenW