Minister Verburg (LNV) heft de
afschermplicht voor commercieel pluimvee per 15 april 2007 op. In
Nederland en de EU zijn geen wilde vogels met het vogelgriepvirus
gevonden. Ook is de vogeltrek over zijn piek heen.

De afschermplicht geldt sinds 7 maart 2007
voor commercieel pluimvee. Tijdens de voorjaarstrek bestaat het
risico dat wilde vogels het vogelgriepvirus verspreiden.

Enkele andere maatregelen blijven van
kracht:

Commerciële pluimveehouders moeten
dieren afgeschermd voederen en drenken.

Commercieel pluimvee mag geen water
drinken dat afkomstig is van oppervlaktewater.

Het is verboden bepaalde vogels tijdelijk
op één locatie te verzamelen.

Hobbypluimveehouders krijgen het advies
dezelfde regels te hanteren.

Bron: LNV