Zondagavond 25 maart is het station Almelo
NS en het naastgelegen busstation enige tijd ontruimd en afgesloten
geweest. Aanleiding hiervoor was de melding en vondst (rond 17.45
uur) van een verdachte koffer op het busstation, vlakbij de entree
van het belastingkantoor.

Op deze koffer waren batterijen bevestigd
en er liep bedrading naar binnen. De koffer is gevonden op
aanwijzing van een medewerker van de NS. Het treinverkeer is op
last van de politie onmiddellijk gestremd. Na een eerste verkenning
door de politie is de Explosieven Opruimingsdienst
gewaarschuwd.

Rond 19.15 uur bleek dat het ging om een
nepconstructie, waarna de ontruiming van het station en stremming
van het treinverkeer konden worden opgeheven. De stremming van het
treinverkeer heeft ongeveer anderhalf uur geduurd. Meer dan honderd
reizigers hebben hinder ondervonden van de stremming.

Toelichting

Medewerkers van de NS, voor reizigers op
het station aanwezig vanwege de werkzaamheden aan het spoor tussen
station Almelo en Almelo De Riet, hebben enige tijd een verwarde
man in de gaten gehouden en hem ook aangesproken op zijn
reisbestemming. De man nam echter geen enkele trein, en de
medewerkers legden een relatie tussen de man en de aangetroffen
koffer. Daarom hebben zij de politie gewaarschuwd. De politie heeft
de ernstig verwarde man, een 23-jarige man uit Almelo aangehouden
en meegenomen naar het bureau in Almelo.

Het station werd ontruimd en het
treinverkeer stilgelegd. Een bomverkenner van de politie heeft de
koffer onderzocht en bepaald dat de EOD gewaarschuwd moest worden.
Uit gesprekken met de verwarde man bleek na enige tijd dat de
koffer geen echte bom bevatte. Nadat de politie de koffer heeft
verwijderd kon het treinverkeer worden hervat. In de koffer bleek
een oude computer te zitten, samen met een tijdklok en bedrading.
Voor de ernstig verwarde man is psychiatrische hulpverlening
ingeschakeld.

bron:Politie Twente