De verdachte van de moord op Louis
Sévèke is gedagvaard voor de zitting bij de rechtbank
Arnhem op 4 juli a.s. Er zal dan een aanvang worden gemaakt met de
inhoudelijke behandeling van de zaak.

De 38-jarige verdachte wordt naast de
moord op Louis Sévèke op 15 november 2005 verdacht
van meerdere (gewapende) overvallen. Het betreft overvallen op een
grenswisselkantoor in Nijmegen (juli 1999) en Utrecht (1999) en op
banken in Utrecht (maart 2001), Leiden (augustus 2001, november
2005, en december 2006) en Breda (februari 2002 en maart 2006). Met
betrekking tot deze feiten is, na de aanhouding van verdachte op 16
maart in Spanje, aan de Spaanse autoriteiten om overlevering
gevraagd. Verdachte stemde in met een versnelde
overleveringsprocedure en is op 27 maart in Nederland
aangekomen.

Tijdens het onderzoek rees tevens de
verdenking dat verdachte betrokken zou zijn bij een aantal
aanslagen en brandstichtingen midden jaren 90: brandstichtingen bij
de BP en de bank Credit Lyonnais in 1994 en 1995, een mislukte
aanslag op de Credit Lyonnais in 1995 en aanslagen op de Banque
Paribas en de BASF in Arnhem in 1996. Met betrekking tot deze
feiten is een aanvullend overleveringsverzoek gedaan aan de Spaanse
autoriteiten. De Spaanse autoriteiten hebben positief op dit
aanvullende verzoek gereageerd. Deze feiten staan ook op de
tenlastelegging.

Afgelopen periode is verdachte onderzocht
door een psycholoog en een psychiater. De resultaten van dit
onderzoek zullen ter zitting behandeld worden.

bron:OM