Amsterdam krijgt de beschikking over 284 celplaatsen voor veelplegers,
Rotterdam krijgt er 256, Den Haag 205 en Utrecht 105. Minister Donner
van Justitie schrijft dit vandaag in een brief aan de burgemeesters van
de vier grote steden. Vanaf 10 januari 2005 heeft de minister aan de
hoofdofficieren van Justitie uit de arrondissementen van Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) de beschikking gegeven
(trekkingsrechten) over 600 cellen met een zogenaamd basisregiem voor
meerderjarige veelplegers en 250 justitiële jeugdinrichtingsplaatsen
voor jeugdige veelplegers.

Hiermee levert justitie door tussenkomst van het Openbaar Ministerie
een effectieve bijdrage aan de aanpak van (jeugdige) veelplegers in de
G4. De cellen zijn bedoeld voor de meest actieve veelplegers in ieder
arrondissement. Uitgangspunt is dat de voorlopige hechtenis en de
opgelegde gevangenisstraf in de eigen regio wordt uitgezeten. Voor de
aanpak van meerderjarige veelplegers is daarnaast specifieke capaciteit
toegekend aan alle arrondissementen voor de uitvoering van de nieuwe
strafrechtelijke ISD-maatregel (plaatsing in een inrichting voor
stelselmatige daders). Hiervoor is landelijk een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar, oplopend tot 1000 in 2007.  

Een en ander vloeit voort uit afspraken die in 2004 gemaakt zijn tussen
de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
de burgemeesters van de vier grote steden ten behoeve van een adequate
aanpak van (jeugdige) veelplegers. De burgemeesters hebben op hun beurt
een inspanningsverplichting om afspraken met de bestuurders in de regio
te maken over preventie en nazorg voor deze doelgroep. Zowel voor
preventie als voor de nazorg zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk.
Door de combinatie van trekkingsrechten op cellen in de eigen regio en
preventie/nazorg kunnen de meest actieve veelplegers in het
arrondissement, meerderjarig en minderjarig, op maat worden aangepakt.

Bron: Ministerie van Justitie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular