De ondernemers in de industrie denken dit
jaar 3 procent meer te investeren dan in 2005. Daarmee is 2006 het
tweede opeenvolgende jaar met een stijging van de investeringen. In
de industrie zijn voor 2006 de verwachtingen van de ondernemers in
de aardolie-industrie het hoogst gespannen. Ook voor 2007 zijn de
investeringsverwachtingen in de industrie positief. Dit blijkt uit
de najaarsenquête investeringsverwachtingen van het CBS.

Vooral ondernemers aardolie en metaal
positief over 2006

Binnen de industrie zijn de ondernemers in
de aardolie-industrie het meest positief over de investeringen in
2006. Zij verwachten een groei van 24 procent ten opzichte van
2005. In de metaal verwachten ondernemers een investeringsgroei van
15 procent. Daarentegen zijn de producenten in de voedings- en
genotmiddelenindustrie somber. Zij verwachten een investeringskrimp
van 11 procent.

Meer nog dan in de industrie zijn de
ondernemers in de openbare voorzieningen (energie- en waterwinning)
en de delfstoffenwinning positief over hun investeringen in 2006.
De ondernemers in deze sectoren denken aan een investeringsgroei
van respectievelijk 66 en 40 procent.

Ook gunstige verwachtingen voor 2007

Ook in 2007 denken de ondernemers in de
industrie weer meer te investeren. Vooralsnog gaan ze uit van een
investeringsgroei van 9 procent. Vrijwel in alle branches van de
industrie wordt dit optimisme gedragen. Alleen de ondernemers in de
voedings- en genotmiddelenindustrie blijven somber.De energie- en
waterwinbedrijven verwachten in 2007 een investeringsgroei van 51
procent. De ondernemers in de delfstoffenwinning zijn echter
negatief. Zij denken aan een stevige krimp van 32 procent.

bron:CBS