Minister Verdonk stapt niet naar de Commissie Gelijke Behandeling voor
een uitspraak over de imam die weigerde haar de hand te schudden omdat
zij een vrouw is. Verdonk heeft dat geantwoord op schriftelijke vragen
van het onafhankelijke Tweede Kamerlid Lazrak. Ook legt Verdonk over
het incident verder geen verklaring af. Lazrak vroeg Verdonk of imam
Ahmad Salam uit Tilburg niet kon worden aangepakt wegens ongelijke
behandeling op grond van geslacht. Volgens Verdonk is dat niet het
geval. De imam zei later dat hij de minister niet had willen beledigen
maar dat hij volgens zijn interpretatie van de islam geen vreemde vrouw
mag aanraken, ook niet als begroetingsgebaar.
Verdonk geeft aan dat het omgaan met religieuze en culturele
verschillen een open en eerlijke dialoog vraagt. Onderwerpen als
handenschudden, respect en onderscheid hierbij tussen mannen en vrouwen
moet men niet uit de weg gaan.

Bron: Ministerie van Justitie