In een debat over vrouwen en kinderen die worden achtergelaten in het land van herkomst heeft minister Verdonk aan SP-Kamerlid Fenna Vergeer toegezegd dat ze gaat werken aan een zelfstandige registratie van vrouwen bij de gemeente. Ook komt er een herbezinning over de periode waarin een vrouw afhankelijk is van haar partner. 'Naast de suggesties van de adviescommissie ACVZ was nog een aantal maatregelen nodig om problemen in de komende zomervakantie te voorkomen,' aldus Vergeer. 

Vergeer heeft Verdonk gevraagd te regelen dat een uitschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie alleen nog maar gedaan kan worden door de betrokkene zelf, en niet meer - zoals nu het geval is - dat het 'gezinshoofd' dat kan doen. Verdonk heeft toegezegd om bij haar ambtsgenoot Remkes van Binnenlandse Zaken te pleiten voor een dergelijke maatregel en de Tweede Kamer và³à³r 1 juni te informeren. Vergeer: 'Als op 1 juni blijkt dat Verdonk Remkes niet heeft kunnen overtuigen, dan zal de Kamer Remkes op het matje roepen en de maatregel desnoods afdwingen. Daar is Kamerbrede steun voor.' 
 
Daarnaast heeft Verdonk aangekondigd zich opnieuw te buigen over het onafhankelijke verblijfsrecht. De SP drong al eerder aan op een verkorting van de periode waarna een echtgenote een zelfstandig verblijfsrecht verkrijgt. Verdonk stelde eerder voor om de periode te verlengen naar 5 jaar. Volgens de SP moet de periode van 3 jaar juist verkort worden naar 1 jaar. Op aandringen van Vergeer, die het voorstel niet vindt stroken met het emancipatiestreven, heeft Verdonk een herbezinning toegezegd. 'Huwelijkspartners moeten zich binnenkort door middel van een toelatingsexamen voorbereiden op hun komst naar Nederland. Emancipatie wordt daardoor bevorderd. Daarbij hoort ook een zelfstandig verblijfsrecht,' aldus Vergeer. 
 
bron:SP