De Koninklijke Marechaussee op Curaçao en de Koninklijke Marine hebben op 7 december 2005 meerdere kilo's cocaïne aangetroffen, die verborgen waren op het Nederlandse marinefregat de Hr. Ms. Tjerk Hiddes.

Op 19 december 2005 is de Hr. Ms. Tjerk Hiddes in de marinehaven in Den Helder gearriveerd. Daarvoor heeft dit fregat vier maanden gepatrouilleerd in het Caribisch gebied in het kader van drugsbestrijding. Het onderzoek van de Marechaussee wordt voortgezet, tot op heden zijn geen aanhoudingen verricht.
bron:MinDef