De politiekorpsen van Nederland en Duitsland hebben in spoedeisende
gevallen in de toekomst geen last meer van de onderlinge grenzen of
procedurele belemmeringen bij grensoverschrijdend optreden. Als het
nodig is kan de politie haar werk ook over de grens doen, voorzien van
alle normale bevoegdheden en bewapening. Ook het gebruik van
pepperspray, traangas of vuurwapens over de grens wordt mogelijk,
uiteraard alleen als dat absoluut noodzakelijk is. Bij het achtervolgen
van zware verdachten zijn de grenzen geen barrià¨re meer: tot 150
kilometer over de grens kan de politie blijven volgen. Dit geldt ook
voor het observeren van zware verdachten.

Dat staat in een verdrag over grensoverschrijdend politie-optreden dat
Nederland en Duitsland vandaag hebben getekend. Namens Nederland
tekenden de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) en Donner (Justitie), namens Duitsland tekenen de
ministers Schily (Binnenlandse Zaken) en Zypries (Justitie) en
ambassadeur Duckwitz (Duits ambassadeur in Nederland). Naar verwachting
treedt het verdrag begin 2006 in werking.

De politiekorpsen kunnen elkaar op verzoek bijstand verlenen. Maar als
er geen tijd is voor verzoekprocedures, kunnen de korpsen elkaar ook
onvoorziene bijstand verlenen. Bijvoorbeeld bij een groot ongeval op de
snelweg in de buurt van de grens. Verder kunnen de Nederlandse en
Duitse politie gezamenlijk optreden, bijvoorbeeld bij alcoholcontroles,
in gezamenlijke observatieteams en bij de aanpak van illegaal verblijf
van vreemdelingen en mensensmokkel.

Het verdrag regelt ook dat de politiekorpsen rechtstreeks gegevens
kunnen uitwisselen, zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie.
Hiervoor kunnen gemeenschappelijke centra worden opgericht.

In alle gevallen van grensoverschrijdend politie-optreden gelden het
recht en de wettelijke procedures van de "gaststaat". Bij optreden over
de grens staat de politie onder het gezag van de autoriteiten in het
land waar wordt gewerkt, en moeten aanwijzingen van die autoriteiten
worden opgevolgd.

Om elkaars wetten, regels, structuren en werkmethoden beter te leren
kennen en informatie uit te wisselen zullen de landen gezamenlijke
opleidingen starten en verbindingsofficieren uitwisselen.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties