Vanaf 2006 zijn klanten van VBO-makelaars beter beschermd. Dan treden namelijk nieuwe consumentenvoorwaarden in werking die Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond zijn overeengekomen met de makelaarsorganisatie VBO (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed).

Kroon op de voorwaarden is dat klanten van VBO-makelaars bij geschillen tot 10.000 euro terecht kunnen bij de nieuwe geschillencommissie Makelaardij van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag. Die zorgt voor een goedkope en snelle procedure. De VBO is de eerste makelaarsorganisatie die deze stap zet en zich bovendien garant stelt voor de nakoming van de uitspraken van de onafhankelijke geschillencommissie. De andere makelaarsorganisaties (NVM en LMV) kennen nog geen tweezijdige vastgestelde voorwaarden en ook geen geschillencommissie.

De tweezijdig vastgestelde voorwaarden waarborgen een evenwichtige regeling van de rechten en plichten van zowel consument als makelaar. Zo kan de consument een opdracht altijd opzeggen zonder dat hij schadevergoeding is verschuldigd. Alleen vooraf overeengekomen kosten hoeven aan de makelaar te worden vergoed.

Wie na intrekking van een opdracht zelf zijn huis verkoopt, hoeft de makelaar niet alsnog courtage te betalen behalve als de makelaar bewijst dat de verkoop het gevolg is van zijn inspanningen. Bij andere makelaarsvoorwaarden geldt dat niet. Daar moet de consument in ieder geval courtage betalen als de verkoop binnen 3 maanden na intrekking van de opdracht plaatsvindt. Een VBO-klant is dus beter beschermd.

bron:Vereniging Eigen Huis