Vrijwilligersorganisaties hebben veel moeite met het werven en behouden van allochtone vrijwilligers. Daarom gaat Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 10 lokale steunpunten vrijwilligerswerk zo toerusten, dat zij lokale organisaties kunnen
ondersteunen op dit gebied. Met het project Centrales Full Colour, mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, is interculturalisatie binnen het vrijwilligerswerk weer een stap dichterbij.

Centrales Full Coulor
Steunpunten vrijwilligerswerk zijn op lokaal gebied een belangrijke speler in de sector. Zij kunnen daarom een sleutelrol vervullen als het gaat om interculturalisatie van het vrijwilligerswerk. De vrijwilligerscentrales die deelnemen aan het project komen onder meer uit Breda, Edam, Vlissingen en Zeist. De lokale partijen inspireren elkaar en maken gebruik van elkaars expertise en netwerken. Provinciale partners in dit project zijn Primo (Noord- Holland) en Palet (Noord-Brabant) Het project Centrales Full Colour loopt nog tot september 2007.

Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert het ongeveer 20 miljoen uit aan organisaties en projecten in Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje Fonds cohesie, participatie, integratie en sociale veiligheid en vermindert het sociale uitsluiting. Ronald van der Giesen, directeur: Het Oranje Fonds staat voor een samenleving waar het goed samen leven is en waarin mensen tot hun recht komen. We verwachten dat onze bijdrage dit bijzondere project een goede stimulans geeft en dat zo onze doelstelling weer meer bereikt wordt.

Vereniging NOV
Vereniging NOV is dé brancheorganisatie van en voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Ruim 350 vrijwilligersorganisaties zijn lid. Vereniging NOV kent het veld door en door en beschikt over een uitgebreid netwerk. Ze behartigt de belangen van vrijwilligersorganisaties en vertegenwoordigt de sector in binnen- en buitenland. Als woordvoerder en lobbyist komt de vereniging op voor de positie van het vrijwilligerswerk in de samenleving.

bron:NOV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular