Het dit jaar geopende Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad vertelt het verhaal van de grootste polder ter wereld. Zes presentaties geven de bezoeker een beeld de totstandkoming van de polder en van de geschiedenis van de polder.

Dit jaar heeft het Nieuw Land Erfgoedcentrum scheepsarcheologie als thema. Het in 1980 opgegraven wrak van het beurtschip B71 is het uitgangspunt van de door Perspekt Studio's ontworpen en te bouwen tentoonstelling "Vergaan in de Gouden Eeuw" over scheepswrakken in de voormalige Zuiderzee. De tentoonstelling geeft beeld over de vindplaatsen en vaarroutes, het bergen van wrakken en de economische rol van het scheepvaartverkeer in de Gouden Eeuw. Aan de hand van de opgegraven lading en persoonlijke bezittingen van bemanning en passagiers krijgt de bezoeker een beeld van het leven aan boord. Het wrak zelf is te zien in een loods van het Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie (NISA) op de aanpalende Bataviawerf. Vanaf 9 juli 2005 is de tentoonstelling voor publiek geopend.

Voor de vormgevers van Perspekt is scheepvaart een bekend onderwerp. In het in april heropende en vernieuwde Natuurmuseum Fryslà¢n heeft Perspekt samen met dochterbedrijf Carillon Audiovisuele Communicatie de opmerkelijke presentatie Kapitein Severein verzorgd. In het Maritiem Museum Rotterdam is de succesvolle expositie Zeemansleven zojuist voor de tweede keer verlengd tot en met 4 september 2005. Voor het Marine Museum in Den Helder werkt Perspekt aan een expositie over de rol van de Koninklijke Marine tijdens de koude oorlog. Voor de gemeente Hellevoetsluis, Het Droogdok Jan Blanken en het Museumplatform wordt een maritiem bezoekerscentrum ontwikkeld dat medio 2006 open zal gaan.

Het bijna 40-jarige Haarlemse Perspekt Studio's adviseert over, ontwerpt en bouwt reizende, tijdelijke en permanente tentoonstellingen voor musea, bezoekerscentra en publieksevenementen. Andere activiteiten van Perspekt zijn decorontwerp voor tv- en theaterproductie, interieurontwerp voor publieksruimtes en het regisseren van foto- en persmomenten. Perspekt heeft daarnaast een dochteronderneming Carillon Audiovisuele Communicatie

bron:Perspect studio's