Bewoners die financiële schade
oplopen door het project Ruimte voor de rivier, krijgen die schade
vergoed. Staatssecretaris Huizinga (VenW) heeft dit vastgelegd in
het Kader schadevergoeding Ruimte voor de Rivier. Bij het project
Ruimte voor de Rivier worden maatregelen genomen om overstromingen
te voorkomen. Dit gebeurt door rivieren meer ruimte te geven.

In een aantal gevallen wordt het rivierbed
verbreed en de dijk verplaatst. Sommige mensen wonen dan niet meer
achter een dijk, maar in een uiterwaard. Hun woningen kunnen
hierdoor minder waard worden.

De schaderegeling moet ervoor zorgen dat zij hun huis aan het Rijk
kunnen verkopen. Bewoners krijgen dan een bedrag dat overeenkomt
met de prijs van de woning als die nog achter de dijk had
gestaan.

Mensen die niet meteen willen verhuizen,
krijgen de garantie dat tot aan verkoop alle schade wordt vergoed
bij een eventuele overstroming.

Uitwerking

Regionale partijen, zoals provincie en
waterschap, presenteren vanaf 2008 uitgewerkte plannen voor Ruimte
voor de Rivier. Deze maken ook duidelijk hoe het kader wordt
uitgewerkt tot schaderegelingen met bewoners. Hierbij is ruimte
voor maatwerk.

Bron:VenW