Alle vergoedingen van leden van commissies binnen de rijksoverheid, moeten voortaan openbaar worden gemaakt. Hiermee wil het kabinet de transparantie rondom vergoedingen aan commissieleden vergroten. Dat heeft het kabinet besloten op basis van een rijksbrede inventarisatie van commissies en de vergoedingen die de leden daarvan ontvangen.

Uit de inventarisatie blijkt dat er heel verschillende commissies zijn, zoals adviescolleges, onderzoekscommissies en commissies van bezwaar. In mei 2005 waren er 297 commissies actief met circa 1900 betaalde leden. Ook verschilt (de uitleg van) de regelgeving binnen het rijk voor vergoedingen aan commissieleden. Per departement, maar ook binnen departementen wordt anders omgegaan met commissies.

Het kabinet komt daarom tot de volgende actiepunten:
De bestaande regelgeving (het vergoedingenbesluit en het vacatiegeldenbesluit) wordt vereenvoudigd en samengevoegd in à©à©n besluit.
Er komt een algemene bepaling voor afwijkingen van het nieuwe vergoedingen-/vacatiegeldenbesluit.

Alle vergoedingen van leden van commissies worden voortaan gepubliceerd in de Staatscourant. Elk departement zet nog op 1 december 2005 alle vergoedingen van leden van commissies op zijn eigen website. 

bron:BZK