Maxime Verhagen, de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, heeft zich gestoord aan de uitzending van SBS6 over probleemwijken en onderstreept dat ook commerciële omroepen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.

Afgelopen week woedden rellen in de Bossche Bartjeswijk als gevolg van het SBS6-programma Probleemwijken. Deze wijk was een aantal jaren eerder al toneel van vernielingen en openbare gevechten tussen reltrappers en politie. Het is een achterstandswijk die kampt met sociale en economische problemen en waar een kleine groep bewoners criminele activiteiten niet schuwt. In Groningen benam de hoofdpersoon uit de uitzending over de Oosterparkwijk zich het leven naar aanleiding van de commotie over het progrmamma.

Verhagen: De wijk in Den Bosch wordt gekenmerkt door een kwestbaar evenwicht tussen rust en onrust. Er is niet veel nodig om die balans te verstoren, zeker niet wanneer een cameraploeg daar als een olifant door de porseleinkast heen dendert. Ik kan mij dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de manier waarop SBS het programma Probleemwijken heeft gemaakt en gepresenteerd tot escalatie in Den Bosch heeft geleid.

Daarom heeft Verhagen namens de CDA-fractie van staatssecretaris Van der Laan gevraagd dat zij een gesprek met de commerciële omroepen aangaat. Commerciële omroepen hebben ook verantwoordelijkheid richting de maatschappij waar te maken. Zeker als hun uitzending tot een dergelijke grote maatschappelijke onrust leidt als in Den Bosch. Staatssecretaris Van der Laan is de aangewezen persoon om hierover in gesprek te gaan met commerciële omroepen. We debatteren deze week in de kamer over waarden en normen en daar is sowieso sprake van elkaar aanspreken hoe we in onze samenleving met elkaar omgaan; het is nodig die discussie te blijven voeren om onverschilligheid in de maatschappij tegen te gaan. Bovendien sorteert het ook effect, want SBS6 heeft besloten de herhalingen van de uitzending Probleemwijken te staken. Kritiek en maatschappelijke druk hebben blijkbaar invloed, ook op het commerciële belang van SBS, aldus Verhagen.

Verhagen: Het is dus wel degelijk van belang dat staatssecretaris Van der Laan een appà¨l doet op de omroepverenigingen en commerciële omroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen bij programma's over problemen in de maatschappij. En dat is ook goed, omdat in de media een trend te signaleren is van 'hoe gekker, hoe beter' en 'hoe extremer, hoe beter'. Uiteraard zijn de media vrij in hun keuzes, maar niet alles hoeft op televisie te zien zijn. Dat is een teken van beschaving. Er is immers een onderscheid tussen de journalistieke opdracht problemen in de samenleving in beeld te brengen en het opwekken van sensatie door die problemen te gebruiken voor meer kijkcijfers. Nogmaals, de media moeten zelf weten welke keuzes ze maken, maar ik heb als politicus ook de vrijheid daar kritiek op te uiten, vooral met het oog op de grote maatschappelijke onrust die is veroorzaakt.

bron:CDA