Woningcorporaties moeten huurders die voor een renovatie of nieuwbouw (tijdelijk) moeten verhuizen, een verhuiskostenvergoeding betalen. Voor een zelfstandige woonruimte bedraagt de vergoeding minimaal 5000 euro. Dat staat in een voorstel van minister Dekker (VROM), waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het voorstel sluit aan bij een motie van de Tweede Kamer over de verplichte verhuiskostenvergoeding. Naar verwachting treedt de maatregel medio 2005 in werking.

Dit blijkt uit een wijziging van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh) die geplaatst zal worden in het Staatsblad. In het gewijzigde besluit is de voorgenomen scheiding van werkzaamheden van corporaties en dochtermaatschappijen niet opgenomen. De Raad van State heeft laten weten dat deze scheiding niet op basis van de huidige Woningwet in het Bbsh geregeld kan worden. De minister zal op een later tijdstip met nieuwe voorstellen op dit punt komen. Het gaat bij
werkzaamheden van dochtermaatschappijen bijvoorbeeld om het bouwen van
koopwoningen.

Bron :RVD