Door het aanhoudende warme en droge weer neemt het ministerie van Verkeer en Waterstaat maatregelen om zoveel mogelijk water beschikbaar te houden om te verdelen, de waterkwaliteit te beschermen en de elektriciteitsvoorziening op peil te houden.

Rijkswaterstaat heeft het waterpeil in het IJsselmeer verhoogd, zodat een extra buffer voor zoetwater ontstaat. De schuiven van de Afsluitdijk zijn hiervoor zo goed als gesloten. Ook in het westen wordt het water vastgehouden en zijn de sluizen bij het Haringvliet bijna helemaal dicht. Als de vraag naar water groter wordt dan het aanbod, dan bepaalt Verkeer en Waterstaat in samenwerking met de waterschappen de prioriteiten in de verdeling van het beschikbare water over de scheepvaart, landbouw en andere watergebruikers. Dat gebeurt onder meer met geavanceerde computermodellen. Voor de gebieden waar door de waterschappen beregeningsverboden zijn afgekondigd, biedt het IJsselmeerwater overigens weinig soelaas. Het water kan niet naar deze gebieden worden aangevoerd. Wel kunnen alle lage poldergebieden rondom het IJsselmeer (West- en Noord-Nederland) van water worden voorzien als dat nodig is.

RIZA, de adviesdienst van Rijkswaterstaat op het gebied van zoetwater, bepaalt dagelijks de beschikbare afvoerdiepten voor de scheepvaart. Ook geeft de dienst voorspellingen voor de komende dagen. Dit is onder meer van belang voor bepalen van de diepte voor de scheepvaart. Met deze informatie kan de scheepvaart anticiperen op de lage waterstanden, bijvoorbeeld door schepen minder zwaar te beladen. Al eerder heeft Rijkswaterstaat alle stuwen op de grote rivieren op de ‘laagwaterstand’ gezet, zodat er een zo maximaal mogelijke vaardiepte voor de scheepvaart ontstaat.   

Op officiële zwemwaterlocaties die in het beheer zijn van Rijkswaterstaat, meet Rijkswaterstaat de kwaliteit van het zwemwater. De resultaten van de metingen worden doorgezonden naar de provincies. Als blijkt dat de waterkwaliteit slecht is, kunnen zij eventueel een zwemverbod instellen. Informatie over de zwemwaterkwaliteit is te vinden op de websites van de provincies en op Teletekstpagina 725.

De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken en TenneT, beheerder van het landelijk hoogspanningsnet , hebben afspraken gemaakt om de waterkwaliteit te beschermen en gelijktijdig de elektriciteitsvoorziening op peil te houden. De lozingen van het koelwater van de centrales mogen het ecosysteem van het ontvangende water niet verstoren. Dit kan betekenen dat sommige centrales minder koelwater kunnen lozen, omdat anders het oppervlaktewater te warm wordt. Risico's van te warm oppervlaktewater zijn onder meer vissterfte, botulisme en blauwalgen . Als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet bewaakt TenneT de continuïteit en betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Berichtgeving over het stappenplan koelwaterbeperking staat op de website van Tennet 

      
De watertemperaturen van de Rijn bij Lobith en de Maas bij Eysden zijn de afgelopen week hoog gebleven, rond de 24 tot 26 graden. Gezien de weersverwachting voor de komende week wordt een verdere stijging van de watertemperatuur verwacht. De afvoeren van de grote rivieren zijn momenteel kleiner dan normaal. Naar verwachting zullen de afvoeren van Rijn en Maas de komende tijd verder dalen. De grondwaterstanden zijn in het algemeen lager dan gemiddeld. Dit komt overeen met het neerslagtekort dat in bijna heel het land ook groter is dan gemiddeld. De komende periode zullen de meeste grondwaterstanden, als gevolg van aanhoudende droogte en warmte, blijven dalen.  

bron:VenW