Het aantal verkeersongevallen kan omlaag
als weggebruikers zich bewuster zijn van het belang van goede
verlichting. Met dit als gemeenschappelijk doel is de
samenwerkingsovereenkomst voor de campagne ‘Goed licht, beter
zicht’ ondertekend door ANWB, BOVAG, RAI Vereniging, Veilig
Verkeer Nederland en het ministerie van Verkeer en
Waterstaat(venW).

De campagne gaat in oktober van dit jaar
van start. Het is de bedoeling dat de campagne enkele jaren gaat
lopen. Het eerste jaar is de campagne vooral gericht op
personenauto’s. Zij worden attent gemaakt op de gevaren van
rondrijden met defecte of niet goed afgestelde verlichting.

bron:VenW