Verpleegkundigen dragen bij uitstek de verantwoordelijkheid voor zorg bij doorliggen, maar zij moeten mandaat krijgen om naast collega's ook andere hulpverleners in de keten aan te spreken op onvolledig of verkeerd handelen. Dit zegt Jan Weststrate in zijn proefschrift The value of interface pressure measurements and pressure ulcer risk assessments in patients waarop hij op woensdag 18 mei 2005 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Uit onderzoek blijkt dat decubitus (doorligwonden) bij gemiddeld een op de vijf patiënten in het ziekenhuis voorkomt. Naast patiëntenleed heeft dit ook gevolgen voor de gezondheidszorg. Patiënten met een decubituswond liggen langer in het ziekenhuis zodat minder nieuwe patiënten kunnen worden opgenomen. Deze patiënten hebben meer zorg nodig; dit vergroot de werkbelasting van artsen en verpleegkundigen. Verder zijn de kosten voor deze patiëntengroep groter door de arbeidsintensieve zorg en door het gebruik van wondmateriaal. Decubituszorg is primair de verantwoordelijkheid van verpleegkundigen, maar de patiënt doorloopt meestal een hele keten van zorg voordat hij uiteindelijk op een afdeling terechtkomt, zoals huisarts, ambulance, spoedeisende hulp, operatieafdeling. Tijdens dit hele traject moeten alle hulpverleners alert zijn op het risico van doorliggen.

Het proefschrift beschrijft zes onderzoeken naar decubitus. Zo is gekeken naar het gebruik van een decubitus risicoscore methodiek om vroegtijdig het ontstaan van doorligwonden te kunnen signaleren en ook is onderzocht welke preventieve maatregelen in Europa genomen worden op IC-afdelingen.

Uit een van de onderzoeken blijkt dat er goede resultaten behaald kunnen worden met luchtmatrassen op de operatietafel; deze reduceren de druk veel meer dan de traditionele matrassen. Weststrate doet onder meer de aanbeveling om drukverlagende matrassen ook uit te testen bij patiënten en niet alleen bij gezonde vrijwilligers.

bron:Erasmus Universiteit

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular