De politie in de gemeente Dinkelland werd
in de eerste helft van 2006 regelmatig geconfronteerd met de
verdwijning van verkeersborden. Daardoor ontstonden er
verkeersgevaarlijke situaties en het leidde tevens tot een
aanzienlijke schadepost voor de gemeente Dinkelland. Namens de
gemeente werd dan ook aangifte gedaan van diefstal.

Uit het daarna ingestelde onderzoek trof
de politie bij meerdere zogenaamde keten, waar jongeren elkaar
treffen, dergelijke borden aan. Het bleek dat de jongeren deze
borden als een soort trofee in de keet ophingen.

De politie gaf de jeugd daarop de kans om
de borden ongestraft in te leveren en liet dit via een artikel in
de huis-aan-huisbladen weten. In totaal werden daarna zo’n 20
verkeersobjecten ingeleverd en terug gegeven aan de gemeente.

In de maanden december 2006 en januari
2007 nam de politie steekproeven en controleerde in een aantal
keten. In geen van de keten werden illegale voorwerpen
aangetroffen.

Zowel van de gemeente, de jongeren en hun
ouders werd vernomen dat de gang van zaken de jongeren tot nadenken
had aangezet. Daarnaast stelden de jongeren een bezoek door de
politie wel op prijs.

bron:Politie Twente