U hebt het vast wel eens meegemaakt. Te hard gereden. Door rood
gereden. Binnen enkele weken valt de brief met acceptgiro van het
Centraal Justitieel Incassobureau bij u op de mat. Veel mensen ergeren
zich eraan. Ze vinden hun bekeuring te hoog of onterecht en denken dat
daarmee alleen de staatskas wordt gespekt. Misschien denkt u er net zo
over? Maar wist u ook dat het verkeer jaarlijks ruim honderdduizend
slachtoffers maakt.  En dat dà¡t de werkelijke reden is waarom de
politie controleert!

Per jaar komen ruim duizend mensen in het verkeer om het leven.
Negentienduizend mensen moeten voor een opname naar het ziekenhuis en
nog eens honderdduizend mogen na behandeling weer naar huis. Dat is
veel. Veel te veel. De overheid wil dat het verkeer in 2010 een stuk
veiliger is dan nu. Daarvoor zijn meer politiecontroles nodig.
Intensief en zichtbaar controleren helpt om weggebruikers hun weggedrag
te laten aanpassen of verbeteren.

28-koppig team
Verkeersveiligheid is à©à©n van de taken van de politieteams. Helaas komt
dit door ander politiewerk wel eens in de knel. Om het verkeer binnen
enkele jaren toch veiliger te maken, heeft Midden en West Brabant een
28-koppig team dat zich speciaal met verkeershandhaving bezighoudt. Dag
in dag uit controleren zij op dà© belangrijkste oorzaken van ongevallen
en ernstig letsel: te hard rijden, rijden door rood licht, het gebruik
van alcohol en het dragen van gordel en helm.

Niet stiekem
Het verkeershandhavingsteam controleert gericht. De controles worden
uitgevoerd op wegen of kruisingen waar dat voor de verkeersveiligheid
hard nodig is. Samen met partners in verkeersveiligheid, zoals de
gemeente, de provincie en justitie, wordt bepaald waar controles worden
gehouden. Meestal zijn dat plaatsen waar veel aanrijdingen gebeuren of
waarvan buurtbewoners aangeven dat het er gevaarlijk is. Het
verkeershandhavingsteam doet haar werk zeker niet stiekem. Ze dragen
opvallende kleding en vervoeren zich met opvallende auto's en motoren.
Dit doen ze met opzet. De politie is er niet op uit om u te pakken. Ze
gaat er vanuit dat de controles er toe bijdragen dat weggebruikers zich
vaker veiliger gedragen en dat daardoor het verkeer veiliger wordt.

Wekelijks honderden uren
Elke week wordt er door het verkeershandhavingsteam zo'n 550 uur
gecontroleerd, waarvan 350 uur met 17 camera's die over 135 flitspalen
rouleren. Op trajecten waar geen flitspalen staan, controleert het team
met radarauto's of met camera's op statief en op plaatsen waar dat niet
gebeurt wordt met de lasergun gecontroleerd. Ook hiervoor geldt; er
wordt gecontroleerd omdat uit ongevallencijfers blijkt dat het er
onveilig is. Daarnaast controleert het verkeershandhavingsteam nog eens
280 uur per week op het rijden door rood licht en 140 uur op
alcoholgebruik en het dragen van gordel en helm.

Ophouden met tellen
Ook de komende weken wordt door het verkeershandhavingsteam intensief
gecontroleerd. Samen met de controles die de politieteams in het kader
van hun werk in het eigen gebied houden, zijn er dus heel veel momenten
waarop u als weggebruiker wordt gecontroleerd. En dat doet de Politie
Midden en West Brabant dus niet om de staatskas te spekken. Dat doen we
vooral voor u! Want laten we duidelijk zijn: je hoeft niet zà©lf de fout
te maken om verkeersslachtoffer te worden.

Geplande controles
Op www.politiemwb.nl staan onder het kopje verkeershandhaving de
geplande verkeerscontroles in onze regio. Ook staat aangegeven om welke
reden wordt gecontroleerd.

Bron: Politie Midden en West Brabant