Op de dag van de uitvaart van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard
der Nederlanden, zaterdag 11 december, wordt hinder voor het verkeer
verwacht op de wegen tussen Rotterdam, Delft en Den Haag. Op de route
tussen Paleis Noordeinde in Den Haag en de Nieuwe Kerk in Delft vormen
enige duizenden militairen een erehaag.
Zij verzamelen zich in Rotterdam en gaan met bussen naar de
uitvaartroute. Het vervoer van de militairen vindt plaats in de ochtend
en gaat over rijkswegen en gemeentelijke en provinciale wegen rond
Rotterdam Airport. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan zoveel
mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of een andere route
te kiezen.

Vanaf 06.00 uur is op de rijkswegen van Rotterdam naar Delft en Den
Haag (de A16, A20, A13 en A4) op een aantal plaatsen de
rechterrijstrook afgesloten en alleen bestemd voor de bussen met
militairen. Voor het overige verkeer zijn daar dus minder rijstroken
beschikbaar. Dit kan filevorming tot gevolg hebben. Bovendien is een
aantal op- en afritten afgesloten. De steden Rotterdam, Delft en
Rijswijk zijn daardoor 's-morgens beperkt bereikbaar. Datzelfde geldt
voor Rotterdam Airport, het Kraamzorghotel en het Sint Franciscus
Gasthuis.

Om het verkeer zo snel en veilig mogelijk te laten doorstromen, zijn de
bruggen in deze route en in de omgeving daarvan (onder andere de
Giessenbrug en de Van Brienenoordbrug) tussen 6.00 uur en 11.00 uur
gestremd voor het scheepvaartverkeer.

Voor weggebruikers is informatie over de te verwachten hinder en de
afgesloten op- en afritten beschikbaar via 0800-8002 en
www.rijkswaterstaat.nl. Bovendien is actuele verkeersinformatie
dagelijks te verkrijgen op Teletekstpagina's 730, 731 en 732 en via de
landelijke en regionale televisiezenders. Meer informatie over het
openbaar vervoer is beschikbaar op www.9292ov.nl en via 0900-9292 (E
0,70 per minuut).

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat