De verkeersonveilige situatie bij de
grensovergang op de A1 op zondagen en op Duitse feestdagen wordt
aangepakt. Die afspraak is vastgelegd in een convenant dat
Rijkswaterstaat heeft gesloten met diverse partijen.

Op zondagen en op Duitse feestdagen mogen
vrachtwagenchauffeurs Duitsland niet inrijden. Het gevolg is dat er
op die dagen lange rijen vrachtwagens voor de grens staan en
daarbij ontstaan gevaarlijke situaties. Omdat er geen alternatief
voorhanden is, parkeren de vrachtwagens op de vluchtstrook. Op
reguliere zondagen is dit een rij van circa 1-2 kilometer lengte,
op Duitse feestdagen soms 10 kilometer. Deze situatie is
verkeersonveilig en daarom onwenselijk.

Extra parkeerplaatsen en handhaving

De gemeente Oldenzaal en Rijkswaterstaat
hebben daarom het initiatief genomen voor het convenant dat
maatregelen bevat die een oplossing bieden voor de problematiek.
Voorbeelden hiervan zijn: uitbreiding van de parkeervoorzieningen
door Rijkswaterstaat, het uitoefenen van toezicht en zonodig
handhavend optreden door het Korps Landelijk Politiediensten en het
bepleiten van een gedoog- of vrijstellingszone van ca. 25 km vanaf
de grensovergang richting Duitsland.

Informeren achterban

De organisaties EVO en TLN informeren hun
achterban over de parkeerproblematiek en te nemen maatregelen.
Daarnaast verzoeken zij bedrijven waar mogelijk maatregelen te
nemen om de parkeerproblematiek verminderen.

bron:BVOM