Sybilla Dekker, oud-minister van VROM en
Karel Noordzij, onder andere oud-voorzitter van Transport en
Logistiek Nederland (TLN) gaan op verzoek van staatssecretaris
Frank Heemskerk van Economische Zaken en de bewindslieden van
Wonen, Wijken en Integratie en van Verkeer en Waterstaat elk een
commissie leiden die de regeldruk voor respectievelijk de bouw- en
de transportsector helemaal gaan doorlichten.

Dekker en Noordzij gaan elk met een groep
deskundigen uit bedrijfsleven, wetenschap, decentrale overheden,
handhaving en toezicht en samen met de departementen een verkenning
doen naar de hele keten van wet- en regelgeving tot toezicht.

De Commissie Fundamentele Verkenning Bouw
en de Commissie Fundamentele Verkenning Transport gaan kijken met
de ogen van de ondernemer die een product van A naar B wil
vervoeren of juist grondstoffen/goederen wil ontvangen en de
ondernemer die wil bouwen of wil laten bouwen. Waar zou vanuit een
blanco situatie geredeneerd deze ondernemer de overheid tegen
moeten komen? Waar is overheidsingrijpen noodzakelijk om
essentiële publieke belangen te beschermen en waar kan de
ondernemer meer eigen verantwoordelijkheid krijgen? En als
overheidsingrijpen noodzakelijk is, hoe kan dat anders met
enerzijds goede waarborgen voor de bescherming van publieke
belangen en anderzijds zo min mogelijk lasten voor bedrijven?

De Commissies zullen begin 2008 jaar met
concrete resultaten komen. Deze zullen aan staatssecretaris
Heemskerk en de minister van WWI respectievelijk van V & W
worden aangeboden. Met de instelling van de twee commissies wil
Heemskerk een nieuwe impuls geven aan de aanpak van regeldruk.
Vanuit het perspectief van de ondernemer zelf wil hij in de
verschillende sectoren helder op tafel krijgen waar de regellast
ondernemers het meeste in de weg zit. Heemskerk: “Merkbaar
minder last van regels, dat is wat mij voor ogen staat.”

Ook heeft Heemskerk met zijn
collega’s van Binnenlandse Zaken en Financiën en de VNG
een Interbestuurlijke Taskforce Regeldruk Gemeenten ingesteld.
Burgemeester Jacques Wallage van Groningen zit de Taskforce
voor.

Met de Taskforce willen de bewindslieden
de aanpak van regeldruk in gemeenten een impuls geven. Veel
gemeenten doen op eigen initiatief al het nodige om ondernemers te
ontlasten. Een brede aanpak die de gemeentegrenzen overschrijdt,
heeft echter nog een stimulans nodig

bron:EZ