Een verkenningsmissie van de Koninklijke Landmacht vertrekt donderdag
(10 februari) naar Atjeh. Acht militairen gaan daar onderzoeken op
welke wijze zo efficiënt mogelijk een aantal noodbruggen gebouwd kan
worden met behulp van de plaatselijke bevolking. Nederland neemt de
coà¶rdinatie van het transport en de plaatsing op zich. De NAVO stelt
het brugmaterieel ter beschikking. De Indonesische autoriteiten hadden
om deze noodbruggen verzocht tijdens het bezoek van minister Ben Bot
van Buitenlandse Zaken aan Atjeh.

Eerder maakte de NAVO al een inventarisatie van de beschikbare
middelen. Zij heeft 850 meter brugslagmateriaal aangeboden dat ligt
opgeslagen in Ploce in Kroatië. Dit materiaal zal naar Indonesië worden
verscheept.

Het verkenningsteam blijft ongeveer twee weken in Banda Atjeh.
Vervolgens zal een andere Nederlandse militaire eenheid naar Indonesië
afreizen om de realisatie van de bouw te coà¶rdineren.

Bron: Ministerie van Defensie