Verkiezingen Bangladesh zorgen voor
huisarrest Nederlandse hulporganisatie Bij rellen tussen
demonstranten en de oproerpolitie in Dhaka, de hoofdstad van
Bangladesh, in aanloop naar van de verkiezingen in Bangladesh,
zorgen voor huisarrest van de

Nederlandse oprichtster van
hulporganisatie Vialisa Lisa van Gerven (32). De
regering, die er officieel gezien op dit moment niet is, heeft deze
maatregelen genomen om de veiligheid te kunnen garanderen voor
buitenlanders. De school van Vialisa waar zo'n 40

straatkinderen onderwijs krijgen, is
tijdelijk gesloten omdat het ook in de sloppenwijken behoorlijk
onrustig is. In deze wijken worden immers de mensen geronseld die
de blokkades moeten opwerpen.

Straatkinderen de dupe van
ongeregeldheden

De huizen van de meeste andere
Nederlanders staan in de 2 wijken Gulshan/Baridhara. Daar mag men
zich wel nog verplaatsen, maar men mag de wijk niet verlaten.
'Alleen staat ons straatkinderproject Vialisa niet in een van die 2
wijken.' zegt Lisa van Gerven, oprichter van Sociaal arbeidsbureau
Vialisa. In verband met de veiligheid kunnen ook de Bengaalse
Social Workers het project vaak niet bereiken. 'Het is tegen de
regels, maar zolang de barricade op de toegangsbrug naar de wijk
waarin het project ligt nog beperkingen heeft, kunnen de kinderen
gelukkig in geval van nood het project toch nog te voet bereiken.'
aldus Lisa. Dhaka zit op slot, er kan geen transport binnenkomen en
openbare transportmiddelen binnen Dhaka zijn verboden.

Achtergrond

In de hoofdstad wordt weer dagen
gedemonstreerd door groeperingen die menen dat de interim-regering
niet in staat is eerlijke verkiezingen te organiseren. De
verkiezingen in Bangladesh zullen officieel ergens half januari
gehouden moeten worden. Wanneer, en of dit gaat gebeuren weet nog
niemand. Om de aanloop naar de verkiezingen vreedzaam te laten
verlopen was het de bedoeling om een neutraal 'caretaker
government' te installeren. De in eerste instantie door de wet
bepaalde voorzitter van de interim-regering, besloot na maanden
ruziën, gepaard met vele hartals (stakingen geregeld door
politieke partijen), op de dag van zijn beëdiging de functie
toch maar niet aan te nemen omdat hij slechts 5 neutrale adviseurs
kon vinden in plaats van 9. Om het land niet stuurloos te laten is
er door de president een oplossing gevonden. Door zichzelf te
verklaren als voorzitter van een interim-regering, werden er 5
wetten simpelweg overgeslagen en was het probleem van het tekort
aan neutrale adviseurs niet meer aan de orde. Vervolgens werden er
9 adviseurs aangesteld en werd het land onder presidentiële
wet geplaatst. Wat dit

precies inhoudt is voor de burger
onduidelijk.

Gevolg is dat de interim-regering van de
oppositiepartij 11 punten heeft gekregen die ze allemaal moeten
opvolgen om hun politieke neutraliteit te bewijzen. Deze punten
zijn op sommige fronten zo absurd dat het onmogelijk is ze allemaal
in te willigen. Zolang dit niet gebeurt, zitten de grote steden op
slot, zoals de internationale haven Chittagong is gesloten. De stad
Dhaka is onbereikbaar voor openbaar vervoer van buitenaf en binnen
de stad mag het openbaar vervoer zich niet verplaatsen. Hierdoor
kunnen mensen niet naar school of hun werk.

Het economische leven staat dus stil, wat
een ramp betekent voor de tienduizenden straatkinderen. Maar de
oppositiepartijen houden zich aan de tijdelijke wet, ze grijpen
niet terug naar de 'hartal' om druk op de politiek uit te
oefenen. Echter, nu wordt door

demonstranten onder de noemer 'transport
strike' alles gesloopt wat los en vast zit. Er worden roeispanen
(roars zoals ze het noemen), knuppels en ijzeren staven uitgedeeld
en zoals gebruikelijk worden bussen en auto's in brand gestoken en
worden riksja wallahs afgerost.

Reisadvies Buitenlandse Zaken over de
situatie Bangladesh

Reizigers in Bangladesh dienen zich bewust
te zijn van risico's samenhangend met politieke onrust en
terrorisme door lokale groeperingen. Verhoogde waakzaamheid is
geboden. Niet-essentiële reizen naar de Chittagong Hill
Tracts, waaronder de gebieden rondom Khagrachari, Rangamati en
Bandarban, worden ontraden.

Waarnemers verwachten dat de
veiligheidssituatie de komende periode, in aanloop naar de
verkiezingen in januari 2007, zeer kritisch zal zijn. Dit is ook
gebleken bij de recente gebeurtenissen rond de totstandkoming van
de 'caretaker government' eind oktober 2006. Hierbij zijn in
Dhaka, maar ook in andere steden, veel doden en gewonden gevallen
bij botsingen tussen de aanhangers van de diverse politieke
partijen.

Meer gewelddadige demonstraties worden
verwacht, met name in oud Dhaka. Men dient derhalve rekening te
houden met wijdverspreide politieke onrust over geheel Bangladesh,
in het bijzonder in de hoofdstad. Hierdoor kan het normale
personenvervoer in het land worden belemmerd. Reizigers wordt
geadviseerd uiterste waakzaamheid en voorzichtigheid in acht

te nemen, met name bij reizen buiten de
diplomatieke enclave Gulshan/Baridhara in Dhaka. Men wordt
geadviseerd zich voorafgaand aan de reis goed te laten informeren
over de actuele situatie en tijdens het verblijf in Bangladesh de
lokale pers te blijven volgen.

bron:Dimo