Minister Brinkhorst van Economische Zaken is ontsteld en verontwaardigd over  een persbericht van de Nieuwe Revu, waarin gesteld wordt dat hij minister Verdonk beticht zou hebben van rassendiscriminatie. 

Brinkhorst  zegt desgevraagd  in de Revu dat hij  het afnemen van burgerrechten van allochtonen discriminatie zou vinden, maar tegelijkertijd dat hij er van uitgaat dat Minister Verdonk nooit met een dergelijk voorstel naar het kabinet zal komen. 
 
In  verschillende contacten tussen beide Ministers hebben ze vastgesteld dat  Brinkhorst nooit heeft bedoeld te zeggen dat Verdonk discrimineert, en dat hij als hij die indruk gewekt zou hebben, dat betreurt. 
 
Beide bewindslieden beschouwen de zaak hiermee als afgedaan. 
 
bron:EZ