De Minister-president heeft met respect kennis genomen van de
beslissing van de heer Lubbers zijn functie als Hoge Vertegenwoordiger
voor de Vluchtelingen neer te leggen.

De grote betrokkenheid van de heer Lubbers bij de UNHCR heeft hem er
toe gebracht dit moeilijke besluit te nemen. De continue stroom van
publiciteit rond zijn persoon zorgde voor een klimaat waarin de VN als
geheel en de UNHCR in het bijzonder schade werd toegebracht.

Juist enkele maanden geleden was de zaak, die nu weer in de publiciteit
is opgerakeld, door de Secretaris-generaal juridisch afgedaan. Dat
gebeurde aan de hand van het zelfde rapport dat nu recent is uitgelekt,
en dat onderdeel vormde van de eerdere procedure, waaruit juist de
beslissing voortkwam dat de heer Lubbers beargumenteerd als Hoge
Commissaris kon aanblijven. Het is wrang te constateren dat zonder dat
zich nieuwe feiten hebben voorgedaan, de heer Lubbers zich nu alsnog
genoodzaakt ziet deze stap te nemen.

Ruud Lubbers heeft zich de afgelopen jaren als Hoge Vertegenwoordiger
met buitengewone bekwaamheid en veel energie ingezet voor het lot van
vele miljoenen vluchtelingen en ontheemden in de wereld. Daarover
spreekt de Minister-president namens het kabinet zijn welgemeende
erkentelijkheid uit.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken